Magnetyzery Ecomag ® do wody i paliw

Twardość wody w krajowych wodociągach publicznych w świetle współczesnych poglądów na znaczenie zdrowotne składników mineralnych wody

Drinking water hardness in public supply systems in Poland and current opinions on health impact of minerals in drinking water

Streszczenie

Zakład Higieny Komunalnej, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w latach 2007-2008 przeprowadzał monitoring twardości wody przeznaczonej do spożycia na obszarze całego kraju. Stwierdzono przewagę średnich poziomów twardości. W 34% z 20 664 analiz twardość mieściła się w granicach 200-300 mg/l w przeliczeniu na CaCO3. Łącznie wartości mieszczące się poza zakresem zalecanym w przepisach prawnych (poniżej 60mg/l i powyżej 500mg/l) stwierdzono ogółem w 5,1% próbek.

Wstęp

Twardość wody wzbudzała szczególne zainteresowanie autorów badań ze względu na jej znaczenie zdrowotne i wpływ na umieralność z powodu chorób układu krążenia. Przeanalizowano ponad 80 obserwacji epidemiologicznych dotyczących badań w kilkunastu krajach, głównie w Ameryce Północnej, Europie i Japonii. Zdecydowana większość z nich dotyczyła relacji między twardością wody, a ryzykiem chorób układu krążenia.

Wnioski

W rozdziale 4 „ Omówienie wyników” przytoczono opinie Światowej Organizacji Zdrowia WHO : „…W związku z tym należy rozważnie stosować metody uzdatniania wody, prowadzące do zmniejszenia zawartości substancji mineralnych, a przede wszystkim unikać bezzasadnego zmiękczania wody”.

Autorzy polskiego opracowania piszą na końcu: „ …Tym niemniej do producentów wody oraz organów nadzoru sanitarnego są kierowane skargi konsumentów z powodu nadmiernej w ich opini twardości wody. Są one spowodowane odkładaniem się kamienia w urządzeniach wodociągowym i sprzęcie AGD. O ile jednak zmiękczanie wody zasilającej urządzenia gospodarstwa domowego może być celowe, nie powinno równolegle obejmować wody przeznaczonej do celów ściśle spożywczych”.

Cały artykuł na stronie www.seidel-przywecki.pl z PZH i stacji SANEPID.

„Twardość wody w krajowych wodociągach publicznych w świetle współczesnych poglądów na znaczenie zdrowotne składników mineralnych wody”. Autorzy : mgr M.Jamsheer-Bratkowska, mgr A.Stankiewicz, mgr K.Skotak i mgr J.Bratkowski. Zakład Higieny Komunalnej, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny.

AKRA Sp. z o.o. : Magnetyzery Ecomag nie zmieniają składu chemicznego wody, ale jednocześnie skutecznie chronią urządzenia i instalację przed osadami. Zapraszamy do przeczytania opinii klientów indywidualnych w dziale SKLEP pod magnetyzerami ME1.

Akra Sp. z o. o.

ul. Mangalia 1 02-758 Warszawa     tel. 22-858-34-04, e-mail: biuro@akra.pl

Copyright © Akra sp. z o. o.