Magnetyzery Ecomag ® do wody i paliw

Czyszczenie instalacji bez chemii

Jeśli do celów sanitarno-bytowych używamy wody z miejscowego wodociągu najprościej jest założyć w nowym mieszkaniu, domu jednorodzinnym lub wspólnocie mieszkaniowej na instalację magnetyzery Ecomag. Będą blokowały od początku powstawanie osadów zwanych kamieniem kotłowym. Jeśli woda spełnia europejskie normy można w ten sposób chronić instalację bez stosowania soli, prąd, wody do płukania i usuwania potrzebnych w diecie wapnia i magnezu.

Jeśli jednak instalacja istnieje kilka lat bez magnetyzerów musimy usunąć powstałe osady. Szybkość ich usuwania zależy przede wszystkim od ilości pobranej wody.

Różnice pomiędzy magnetyzerami Ecomag i tradycyjnym czyszczeniem instalacji za pomocą środków chemicznych:

Czyszczenie instalacji wody ciepłej i zimnej oraz jej ochrona przed osadami korozyjnymi i węglanowymi jest bardzo ważne.

Dawkowanie chemikaliów i biocydów jest trudne w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia i nie zawsze przynosi zamierzony skutek.

Po zamontowaniu Ecomagów na różnych instalacjach powtarzają się efekty, które uzyskaliśmy wcześniej podczas kilkumiesięcznych badań przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie. Tytuł pracy: „Dynamika usuwanie produktów korozji w instalacji wody ciepłej po zamontowaniu magnetyzerów Ecomag®”. Atesty i skrót badań na stronie w dziale WODA.

Przykład

Pięcioletnia instalacja ciepłej wody użytkowej w warszawskim budynku z 90 mieszkaniami. Woda zimna dostarczana przez przedsiębiorstwo wodociągowe ma mętność na przyłączu poniżej 1 NTU i żelazo poniżej 0,2 mg/l i spełnia europejskie normy. Natomiast woda ciepła w budynki jest bardzo zanieczyszczona wtórnie przez osady. Normy żelaza Fe są przekroczone kilkadziesiąt razy czego wynikiem jest brązowa woda ze związkami żelaza. Powodem jest przewymiarowana instalacja i mały przepływ. Za stan instalacji w budynku odpowiada zarządca, a przedsiębiorstwo wodociągowe tylko do głównego wodomierza. Najczęściej zanieczyszczenie wody i jej oczyszczanie w ciągu kilku dni jest niewidoczne gołym okiem, ale wybraliśmy ten ekstremalny przekład aby pokazać skuteczność Ecomagów. Obecnie problem brązowej wody zniknął, bo nie ma od kilku lat osadów.

Przed montażem magnetyzerów Ecomag®

Zawartość żelaza przekroczona jest 47 razy, a mętność 28.

Trwa czyszczenie instalacji

Badania wody wykonano w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Ecomagi® montowane są zamiast jonitowych stacji uzdatniania wody w:

  1. Budynkach mieszkalnych – czyszczenie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, wymienników, zasobników, pomp, zaworów, automatyki;
  2. Hotelach, Spa – jw. oraz wytwornic pary (sauny), automatów do kawy, pralnic itd.
  3. Basenach – jw. i central klimatyzacyjnych oraz uzdatnianie wody basenowej.
  4. Szpitalach – jw. i przed autoklawami, wannami z hydromasażem i biczami wodnymi
  5. Biurowcach –jw. i jako ochrona nawilżaczy klimatyzacji i instalacji wody lodowej;
  6. Przemysł – różnorodność instalacji wymaga doświadczenia w wyborze miejsca i ilości zamontowanych pierścieni.

Szybkość czyszczenia instalacji zależy od parametrów wody, jej zużycia oraz długości jaką pokona woda poddana działaniu pola magnetycznego.

Mając kilkunastoletnie doświadczenie nawet w nietypowych zastosowaniach możemy odpowiedzieć na Państwa pytania.

Opinie w dziale REFERENCJE i SKLEP/magnetyzer ME1.

Akra Sp. z o. o.

ul. Mangalia 1 02-758 Warszawa     tel. 22-858-34-04, e-mail: biuro@akra.pl

Copyright © Akra sp. z o. o.