Polish version                English version


Atesty, patenty i medale

Patenty

Nasze produkty są chronione patentem polskim, europejskim i amerykańskim.

m

Medale

Firma AKRA Sp. z o. o. zdobyła medale na międzynarodowych wystawach wynalazków w Budapeszcie, Genewie oraz Brukseli.

m


Atesty

Otrzymaliśmy ponownie ATEST HIGIENICZNY NIZP-PZH nr 0931/01/13. Pozwala on na montaż na instalacji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pozytywną opinię wydały także m.in. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Urząd Dozoru Technicznego.

a