Magnetyzery Ecomag ® do wody i paliw

"Bezpieczne uzdatnianie wody. Magnetyczna nakładka" - Magazyn Instalatora marzec 2019r., miesięcznik informacyjno-techniczny 3 (247)

Rywalizacja różnych metod uzdatniania wody przypomina niekończącą się „wojnę postu z karnawałem”. Porównując więc proponowane techniki, odwołamy się do arbitrów, jakimi są SANEPID i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH.

Duża część artykułów w „Magazynie Instalatora” dotyczy podgrzewania lub tłoczenia wody. A skąd woda znalazła się na Ziemi? Dwie hipotezy próbują to wyjaśnić. Pierwsza mówi o dysku protoplanetarnym, z którego uformował się Układ Słoneczny.

Aktywne wulkany uwolniły tzw. pierwotną wodę uwięzioną we wnętrzu Ziemi i zaczęła się zbierać na powierzchni. Jednocześnie obecny w atmosferze tlen łączył się z wodorem i tworzył parę wodną, która po skropleniu spadała na powierzchnię. Druga mówi o tym, że woda trafiła do nas wraz z kometami i asteroidami około 4 mld lat temu. Od tego momentu jej parowanie, skraplanie i nawilżanie powierzchni odbywa się w obiegu zamkniętym.

Woda – niezwykłe właściwości

Najbardziej zaskakujące jest to, że woda jest cieczą. Cząsteczki analogów z układu pierwiastków Mendelejewa, czyli wodorków (H2S, czy H2Te), są wyraźnie cięższe i w tych samych warunkach są gazami. „Prawidłowa” woda powinna zamarzać w temperaturze -90°C i wrzeć przy -70°C. Właściwa pojemność cieplna jest najwyższa z wszystkich substancji i wynosi c = 4,18kJ/(kg * K).

Dzięki temu morza i oceany są olbrzymimi zasobnikami ciepła, łagodząc wahania temperatury powietrza. Minimum c woda posiada w temperaturze około 37°C, co odpowiada temperaturze ciała człowieka. Wtedy reakcje biochemiczne przebiegają z największą intensywnością, a organizm posiada najdogodniejszy stan energetyczny. Inne niezwykłe cechy to m.in.:

Podstawową przyczyną tych niezwykłych właściwości umożliwiających życie na Ziemi jest obecność wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczkami wody. Mają one budowę dipolową z biegunem dodatnim i ujemnym. Struktura ta pozwala się im łączyć w asocjaty, z których powstają tzw. klastry.

Zdrowa twarda woda

Zastanawiając się nad metodą uzdatniania wody wodociągowej oprzemy się na opiniach instytucji powołanych do ochrony zdrowia.

Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w całym kraju oraz wodociągi podkreślają podstawową rolę wapnia i magnezu w diecie. Są one nie do zastąpienia, a ich brak albo zbyt mała ilość prowadzi do powolnej degradacji organizmu. Oto dwie opinie z wielu.

Również stacje w Zgierzu, Zduńskiej Woli, Zamościu, wodociągi w Poznaniu, Łodzi, Kielcach, Lublinie czy Płocku, Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza piszą, że w typowej diecie Polaka brakuje 30% tych biopierwiastków – jeszcze przed zastosowaniem stacji zmiękczającej wodę metodą wymiany jonowej.

Zalety twardej wody

Ludzie korzystający z wody twardej mają na ogół niższe ciśnienie krwi, wolniejszy rytm serca i niższy poziom cholesterolu niż konsumenci wody miękkiej. Magnez zawarty w wodzie wchłania się 30 razy lepiej niż ten znajdujący się w pożywieniu. Badania prowadzone przez Państwowy Zakład Higieny na zwierzętach pojonych wodą pozbawioną minerałów potwierdziły jej niekorzystny wpływ na organizm. Nastąpił wzrost cholesterolu we krwi i stężenia elektrolitów w moczu.

W lutym 2014 roku Polska Agencja Prasowa podała informację pt. „Niedobór wapnia sprzyja rakowi jelita grubego” o badaniach wykonanych przez Uniwersytet Michigan (USA) – tytuł pracy: “Zebrafish help decode link between calcium deficiency and colon cancer”. Przy zabiegach in vitro jedną z pierwszych czynności jest podanie pacjentom suplementów wapnia i magnezu.

Dr n. med. Jerzy Oleszkiewicz – pediatra, były dyrektor Szpitala Dziecięcego im. prof. Bogdanowicza w Warszawie, opublikował pracę, w której stwierdził: „(…) stworzyłem ośrodek diagnostyki i terapii zaburzeń psychosomatycznych. Zorientowaliśmy się, że dzieci nadpobudliwe, nadruchliwe, z zaburzoną koncentracją mają obniżony poziom magnezu, a równocześnie podwyższony poziom ołowiu. Zostało udowodnione, że magnez prowadzi do oczyszczenia organizmu z ołowiu”.

Liczba chorób układu krążenia, tego typu nowotworu i zabiegów in vitro wzrasta co roku. Czy projektant lub wykonawca może zaproponować technologię uzdatniania wody wodociągowej, która nie będzie pogarszała stanu zdrowia klienta?

Jak dbać o wodę w instalacji?

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) zwrócił uwagę, że polskie prawo nie określa, kto jest zobowiązany do kontroli wody w instalacji wewnętrznej budynków wielomieszkaniowych. Minister Zdrowia 7.12.2017 r. wydał rozporządzenie. W paragrafie 4 ust. 4 określono miejsca pobierania próbek wody pozwalających na ocenę wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz jakości wody w budynku mieszkalnym.

Nie wskazał jednak odpowiedzialnego za to podmiotu, a przecież przedsiębiorstwa wod.-kan. odpowiadają za jakość wody wyłącznie do głównego przyłącza w budynku. Za stan techniczny instalacji od tego miejsca do kranów w mieszkaniach odpowiada zarządca lub właściciel. W instalacji bez osadów nie ma wtórnego zanieczyszczenia wody.

Magnetyzery i ochrona instalacji – badania naukowe

Jednym ze sposobów ochrony instalacji i urządzeń przed osadami kamienia jest zastosowanie magnetyzerów. Zespół profesora E. Chibowskiego z UMCS z Lublina ponad 20 lat temu przeprowadził badania dotyczące wpływu stałego pola magnetycznego na układy zdyspergowane, a przede wszystkim na proces wytrącania się i osadzania węglanu wapnia.

Dokonano m.in. pomiarów kinetyki wytrącania się sedymentacji osadów, adhezji cząstek do powierzchni różnych ciał stałych oraz analizę osadzonych kryształów CaCO3. Stwierdzono, że stałe pole magnetyczne powoduje zmiany w szybkości zarodkowania i narastania kryształów węglanu wapnia oraz zmianę ich formy krystalograficznej z kalcytu na aragonit. We wszystkich układach pole magnetyczne powodowało zmniejszenie liczby osadzonych kryształów.

Magnetyzery – bezpieczne uzdatnianie

Nakładkowe, bezprądowe magnetyzery są montowane od ponad 20 lat na instalacjach stalowych z tworzywa i miedzi. Po otrzymaniu po raz czwarty (pierwszy raz w 1997 r.) Atestu Higienicznego PZH chronią małe i dużo instalacje przed osadami kamienia, biofilmem i tym samym wtórnym zanieczyszczeniem wody.

Łatwy dobór i to, że nie zmieniają składu chemicznego wody, czyni z nich urządzenie warte zainteresowania zamiast stacji zmiękczających. Te drugie potrzebują soli, prądu, tworzą ścieki oraz prawie całkowicie usuwają jony wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) do kanalizacji. Robią więc dokładnie to, czego nie zaleca SANEPID.

Instalacja wykonana z tworzywa terminala pasażerskiego lotniska Kraków-Balice o średnicy 160 mm i przepływie wody 17 m3/h. Od 1,5 roku nie ma uciążliwych osadów na armaturze łazienkowej wyposażonej w fotokomórki.

Stalowa instalacja o średnicy 88 mm we Wspólnocie Mieszkaniowej w Piasecznie. Magnetyzery zamontowane zostały na wodzie zimnej i cyrkulacji przed podgrzewaczem o pojemności 1200 litrów. Pierwszy raz od kilku lat nie ma problemów z uzyskaniem odpowiedniej temperatury ciepłej wody użytkowej. W podgrzewaczu nie ma bez osadów więc nie ma strat przy podgrzewaniu.

Literatura

  1. „Oceany z nieba”, „Świat Nauki” 4/2015.
  2. prof. S. Filin, „Niezwykłe właściwości zwykłej wody”, „Technika chłodnicza” 8/2005.
  3. PAP biuletyn naukowy 2014.
  4. prof. E. Chibowski, „Układy zdyspergowane”, UMSC, KBN.
  5. M. Drobnik, „Wpływ wody dejonizowanej na stan zdrowotny ludności”, roczniki PZH 53.2002.
  6. Materiały ze strony www.akra.pl

Akra Sp. z o. o.

ul. Mangalia 1 02-758 Warszawa     tel. 22-858-34-04, e-mail: biuro@akra.pl

Copyright © Akra sp. z o. o.