Magnetyzery Ecomag ® do wody i paliw

Magnetyzm zamiast chemii®

Osady w wodzie? Brudna woda z domowej sieci wodociągowej? Nadmiar kamienia na urządzeniach grzewczych i AGD?

Mamy na to skuteczny, prosty i … oszczędny sposób: magnetyzery do wody Ecomag®. Dla mieszkania, domu jednorodzinnego czy wspólnoty mieszkaniowej. Stosując magnetyzer do wody, dbasz o środowisko i oszczędzasz pieniądze. Sprawdź, dlaczego!

Kamień, a jakość instalacji i wody

Jakość wody z sieci wodociągowej określają w Polsce załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 nr 0, poz. 1989). Skład wody można sprawdzić na stronie Państwa wodociągów, które dbają o jej odpowiednie parametry. Jest ona ponownie badana przez Państwową Inspekcję Sanitarną (Senepid), która często podkreśla walory zdrowotne twardej wody, informując jednocześnie, że na urządzeniach i instalacji tworzą się osady nazywane kamieniem kotłowym. Jest to jednak poważny problem zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i zakładach przemysłowych. Więcej na BLOG-u w artykule z magazynu "Mieszkanie i Wspólnota".

Zadbaj o swoją wodę – swoje zdrowie i instalację

Przedsiębiorstwo wodociągowe odpowiada za jakość wody do głównego wodomierza, więc to zarządca budynku musi dbać o stan techniczny (brak osadów) instalacji wewnątrz budynków.

Wszystkim właścicielom i zarządcom budynków polecamy nakładkowe (umożliwiają szybki montaż bez przecinania instalacji), bezprądowe i bezobsługowe magnetyzery do wody Ecomag®. Ta relatywnie nieduża inwestycja oznacza oszczędność wody i energii, a tym samym oszczędność pieniędzy. Jak to możliwe?

Magnetyzery rozpuszczają stare osady i chronią przed powstawaniem nowych na wszystkich rodzajach instalacji oraz urządzeniach. Nie dochodzi więc do strat energii elektrycznej, gazu ziemnego i oleju opałowego. W przypadku wody z sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, spełniającej europejskie normy, magnetyzery Ecomag® zastępują zmiękczacze jonitowe wymagające stosowania soli (NaCl).

Polecamy informację na temat związku niedoboru wapnia z rakiem jelita grubego Polskiej Agencji Prasowej z 2014 r. (wersja polska - Niedobór wapnia sprzyja rakowi jelita grubego, wersja angielska - Zebrafish help decode link between calcium deficiency and colon cancer by University of Michigan).

Magnetyzery do wody Ecomag® otrzymały:

Kalcyt i aragonit.

Osady powstały z wody łódzkiego wodociągu.

Po lewej stronie osady z wody, która nie była poddana uzdatnianiu magnetycznemu. Kalcyt będący jedną z odmian krystalograficznych węglanu wapnia łącząc się węglanem magnezu i tlenkami żelaza tworzy twardy osad o małym przewodnictwie cieplnym. Powoduje znaczne straty przy podgrzewaniu.

Po prawej węglan wapnia w postaci Aragonitu po zamontowaniu na instalacji magnetyzera Ecomag®. Nie tworzy stałych osadów, pozostając w wodzie jako niewidoczna struktura. Jest to tzw. homogeniczna precypitacja węglanu wapnia tzn. jego powstawanie w objętości wody, a nie na powierzchni elementów grzewczych.

Węglan wapnia w postaci aragonitu jest głównym składnikiem popularnych wapniowych suplementów diety sprzedawanych w aptece.

Typ magnetyzera Ecomag® zależy od średnicy instalacji, która może wynosić od DN 1/4 do DN 14 cali, a liczba sztuk/pierścieni od jej materiału, długości oraz składu i przepływu wody – innej w budownictwie i przemyśle. Klientom wysyłamy karty doboru.

Typ magnetyzera ME-1 ME-2 ME-3 ME-4 ME-6 ME-10 ME-12
Zakresy zewnętrznych średnic rurociągów do 33 42-60 76-89 114-139 168-210 do 260 do 355
Średnica nominalna otw. wg DIN w calach do 1 cala 5/4 - 2 2 ½ -3 4-5 6-7 10 12-14

Dla średnicy DN 5/4” stosujemy 1 szt. pierścienia ME-2. Dla DN 1 1/2” - 2” 2 sztuki ME-2.

Sposób montażu magnetyzerów do wody Ecomag®

Mieszkanie

Dom jednorodzinny

Magnetyzer ME1 ECOMAG®

Zastosowanie: ME1 (od średnicy DN ½ do DN 1 cala) w mieszkaniu i domu jednorodzinnym. Czyści ze starych osadów i chroni przed nowymi kocioł, podgrzewacz, zasobnik, pralkę, zmywarkę, zawory itd..

Rodzaj instalacji: tworzywo, miedź, stal ocynkowana i nierdzewna.

Miejsce montażu:

 1. Mieszkanie - 1 szt. ME1 na wodzie zimnej za wodomierzem i 1 szt. na wodzie ciepłej.
 2. Dom jednorodzinny:
  • a) sprawdzamy twardość wody w naszych wodociągach,
  • b) woda miękka – 1 szt. ME1 na wodzie zimnej za wodomierzem i filtrem mechanicznym i 1 szt. na wodzie ciepłej za kotłem, zasobnikiem lub podgrzewacze,
  • c) woda średnio twarda – 2 szt. montujemy od razu na wodzie zimnej j.w.,
  • d) woda twarda – 2 sztuki na wodzie zimnej i 1 szt. na wodzie ciepłej j.w.

Efekty działania magnetyzerów Ecomag®

Zmywarka przed zamontowaniem magnetyzerów.

Zmywarka po dziesięciu cyklach.

Zmywarka po 30 cyklach pracy z magnetyzerem na dopływie zimnej wody.

Dzięki Ecomagom czysta grzałka krócej podgrzewa wodę. Nie ma strat energii elektrycznej i pieniędzy. Warto je montować przed nowymi urządzeniami, lepiej zapobiegać niż „leczyć”.

Osady zostały usunięte podczas badań wykonanych przez COB-R TI Instal nr NMT/196/2006 w węzłach grupowych, które zasilają od 3 do 10 budynków.

Zastosowanie: ME2 (DN 5/4” - 2”), ME3 (2½” – 3”), ME4 (4”-5”)… na instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

Materiał instalacji: stal ocynkowana.

Wnioski z badań trwających 3 miesiące: kilkakrotne czyszczenie chemiczne instalacji nie usuwało przyczyn powstawania osadów, które wtórnie zanieczyszczały wodę. Po kilku tygodniach ponownie zmieniała ona barwę na brązową. Zdecydowano się więc na zamontowanie magnetyzerów Ecomag®, chcąc trwale zabezpieczyć się przed ich powstawaniem. Jako kryterium oceny skuteczności działania magnetyzerów przyjęto:

 1. wartość dopuszczalną mętności wody NTU przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 2. dopuszczalną zawartość żelaza w badanej instalacji;
 3. wartość NTU i żelaza w wodzie wodociągowej zasilające badane obiegi.

Pobierano wodę równocześnie z instalacji wewnętrznej i bezpośrednio z sieci wodociągowej.

Oczyszczenie powierzchni przewodów z osadów korozyjnych w takim stopniu, aby woda nie była przez nie wtórnie zanieczyszczona, uzyskano w czasie od jednego do dwóch miesięcy. Woda posiadała parametry wody z wodociągu.

1. Gminna i miejska stacja uzdatniania wody.

2. Sieć wodociągowa - średnica DN 6".

3. Spółdzielnia mieszkaniowa, hotel.

4. Wymienniki przedsiębiorstwa energetyki cieplnej - średnia DN 2" i 3".

5. Biurowiec - nawilżanie klimatyzacji, średnica DN 1".

6. Regulator ciśnienia wody SOCLA.

Zdjęcie nr 6: Chociaż instalacja została wykonana z tworzywa nie zapobiegło to zniszczeniu przez osady pomp, zaworów i automatyki w gdańskim apartamentowcu. Zabrakło magnetyzerów wody Ecomag®.

Materiał instalacji: tworzywo, miedź, stal ocynkowana i nierdzewna.

Typ magnetyzera do wody: ME1, ME2, ME3, ME4, ME6 i ME10 Ecomag®.

Miejsce zamontowania i ilość sztuk: zależy od parametrów wody i długości instalacji.

Inwestycja, która się opłaci!

Zapraszamy do internetowego zakupu magnetyzerów do wody do użytku w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, spółdzielniach i wspólnotach. W celu doboru magnetyzerów przemysłowych wysyłamy karty katalogowe.

Elektrownia Połaniec - pompy.

Wirnik pompy z osadem.

Rurociąg wody nadosadowej o średnicy zewn. 355mm.

Wirnik po usunięciu osadów.

Electrabel Polska S.A.

Zawada 24.09.2007

„Uprzejmie informujemy, że zamontowane w lutym 2006r. magnetyzery do wody Ecomag na pompach wody powrotnej ze Składowiska Odpadów Paleniskowych sprawdziły się. Przestały zarastać pompy oraz rurociągi wody powrotnej i został usunięty osad na odcinku kilkuset metrów.”

Mleczarnia - wirówka przed zamontowaniem magnetyzerów Ecomag®.

Po dwóch miesiąch od daty montażu (Ecomagi po prawej stronie u góry).

Mleczarnia - linia pakująca.

Mleczarnia C.I.P.

Stacja Uzdatniania Wody Synthos Oświęcim.

Ochrona pomp przemysłowych.

Chłodzenie kompresora w hucie.

Wyparka w fabryce farb.

Mleczarnia - skraplacz amoniaku.

Koncern chemiczny - wydział amoniaku.

Huta stalownia - rozległy układ chłodzenia.

Miechów - zniszczony wymiennik kotła przez wodę zmiękczoną jedynie solą bez Ecomagów.

Miechów: zniszczony wymiennik po wodzie zmiękczonej na jonitach. Przy wodach twardych warto uzdatnić ją dodatkowo magnetyzerem ze względu na duże ilości kwaśnego węglanu sodu (NaHCO3).

Akra Sp. z o. o. - Magnetyzery do wody

ul. Mangalia 1 02-758 Warszawa     tel. 22-858-34-04, e-mail: biuro@akra.pl

Copyright © Akra sp. z o. o.