Magnetyzery Ecomag ® do wody i paliw

Magnetyzm zamiast chemii®

Osady w wodzie? Brudna woda z domowej sieci wodociągowej? Nadmiar kamienia na urządzeniach grzewczych i AGD?

Mamy na to skuteczny, prosty i … oszczędny sposób: magnetyzery do wody Ecomag®. Dla mieszkania, domu jednorodzinnego czy wspólnoty mieszkaniowej. Stosując magnetyzer do wody, dbasz o środowisko i oszczędzasz pieniądze. Sprawdź, dlaczego!

Kamień, a jakość instalacji i wody

Jakość wody z sieci wodociągowej określają w Polsce załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 nr 0, poz. 1989). Skład wody można sprawdzić na stronie Państwa wodociągów, które dbają o jej odpowiednie parametry. Jest ona ponownie badana przez Państwową Inspekcję Sanitarną (Senepid), która często podkreśla walory zdrowotne twardej wody, informując jednocześnie, że na urządzeniach i instalacji tworzą się osady nazywane kamieniem kotłowym. Jest to jednak poważny problem zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i zakładach przemysłowych. Więcej na BLOG-u w artykule z magazynu "Mieszkanie i Wspólnota".

Zadbaj o swoją wodę – swoje zdrowie i instalację

Przedsiębiorstwo wodociągowe odpowiada za jakość wody do głównego wodomierza, więc to zarządca budynku musi dbać o stan techniczny (brak osadów) instalacji wewnątrz budynków.

Wszystkim właścicielom i zarządcom budynków polecamy nakładkowe (umożliwiają szybki montaż bez przecinania instalacji), bezprądowe i bezobsługowe magnetyzery do wody Ecomag®. Ta relatywnie nieduża inwestycja oznacza oszczędność wody i energii, a tym samym oszczędność pieniędzy. Jak to możliwe?

Magnetyzery rozpuszczają stare osady i chronią przed powstawaniem nowych na wszystkich rodzajach instalacji oraz urządzeniach. Nie dochodzi więc do strat energii elektrycznej, gazu ziemnego i oleju opałowego. W przypadku wody z sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, spełniającej europejskie normy, magnetyzery Ecomag® zastępują zmiękczacze jonitowe wymagające stosowania soli (NaCl).

Polecamy informację na temat związku niedoboru wapnia z rakiem jelita grubego Polskiej Agencji Prasowej z 2014 r. (wersja polska - Niedobór wapnia sprzyja rakowi jelita grubego, wersja angielska - Zebrafish help decode link between calcium deficiency and colon cancer by University of Michigan).

Magnetyzery do wody Ecomag® otrzymały:

Kalcyt i aragonit.

Osady powstały z wody łódzkiego wodociągu.

Po lewej stronie osady z wody, która nie była poddana uzdatnianiu magnetycznemu. Kalcyt będący jedną z odmian krystalograficznych węglanu wapnia łącząc się węglanem magnezu i tlenkami żelaza tworzy twardy osad o małym przewodnictwie cieplnym. Powoduje znaczne straty przy podgrzewaniu.

Po prawej węglan wapnia w postaci Aragonitu po zamontowaniu na instalacji magnetyzera Ecomag®. Nie tworzy stałych osadów, pozostając w wodzie jako niewidoczna struktura. Jest to tzw. homogeniczna precypitacja węglanu wapnia tzn. jego powstawanie w objętości wody, a nie na powierzchni elementów grzewczych.

Węglan wapnia w postaci aragonitu jest głównym składnikiem popularnych wapniowych suplementów diety sprzedawanych w aptece.

Typ magnetyzera Ecomag® zależy od średnicy instalacji, która może wynosić od DN 1/4 do DN 14 cali, a liczba sztuk/pierścieni od jej materiału, długości oraz składu i przepływu wody – innej w budownictwie i przemyśle. Klientom wysyłamy karty doboru.

Typ magnetyzera ME-1 ME-2 ME-3 ME-4 ME-6 ME-10 ME-12
Zakresy zewnętrznych średnic rurociągów do 33 42-60 76-89 114-139 168-210 do 260 do 355
Średnica nominalna otw. wg DIN w calach do 1 cala 5/4 - 2 2 ½ -3 4-5 6-7 10 12-14

Dla średnicy DN 5/4” stosujemy 1 szt. pierścienia ME-2. Dla DN 1 1/2” - 2” 2 sztuki ME-2.

Sposób montażu magnetyzerów do wody Ecomag®

Mieszkanie

Dom jednorodzinny

Magnetyzer ME1 ECOMAG®

Zastosowanie: ME1 (od średnicy DN ½ do DN 1 cala) w mieszkaniu i domu jednorodzinnym. Czyści ze starych osadów i chroni przed nowymi kocioł, podgrzewacz, zasobnik, pralkę, zmywarkę, zawory itd..

Rodzaj instalacji: tworzywo, miedź, stal ocynkowana i nierdzewna.

Miejsce montażu:

 1. Mieszkanie - 1 szt. ME1 na wodzie zimnej za wodomierzem i 1 szt. na wodzie ciepłej.
 2. Dom jednorodzinny:
  • a) sprawdzamy twardość wody w naszych wodociągach,
  • b) woda miękka – 1 szt. ME1 na wodzie zimnej za wodomierzem i filtrem do wody i 1 szt. na wodzie ciepłej za kotłem, zasobnikiem lub podgrzewacze,
  • c) woda średnio twarda – 2 szt. montujemy od razu na wodzie zimnej j.w.,
  • d) woda twarda – 2 sztuki na wodzie zimnej i 1 szt. na wodzie ciepłej j.w.

Efekty działania magnetyzerów Ecomag®

Zmywarka przed zamontowaniem magnetyzerów.

Zmywarka po dziesięciu cyklach.

Zmywarka po 30 cyklach pracy z magnetyzerem na dopływie zimnej wody.

Dzięki Ecomagom czysta grzałka krócej podgrzewa wodę. Nie ma strat energii elektrycznej i pieniędzy. Warto je montować przed nowymi urządzeniami, lepiej zapobiegać niż „leczyć”.

Osady zostały usunięte podczas badań wykonanych przez COB-R TI Instal nr NMT/196/2006 w węzłach grupowych, które zasilają od 3 do 10 budynków.

Zastosowanie: ME2 (DN 5/4” - 2”), ME3 (2½” – 3”), ME4 (4”-5”)… na instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

Materiał instalacji: stal ocynkowana.

Wnioski z badań trwających 3 miesiące: kilkakrotne czyszczenie chemiczne instalacji nie usuwało przyczyn powstawania osadów, które wtórnie zanieczyszczały wodę. Po kilku tygodniach ponownie zmieniała ona barwę na brązową. Zdecydowano się więc na zamontowanie magnetyzerów Ecomag®, chcąc trwale zabezpieczyć się przed ich powstawaniem. Jako kryterium oceny skuteczności działania magnetyzerów przyjęto:

 1. wartość dopuszczalną mętności wody NTU przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 2. dopuszczalną zawartość żelaza w badanej instalacji;
 3. wartość NTU i żelaza w wodzie wodociągowej zasilające badane obiegi.

Pobierano wodę równocześnie z instalacji wewnętrznej i bezpośrednio z sieci wodociągowej.

Oczyszczenie powierzchni przewodów z osadów korozyjnych w takim stopniu, aby woda nie była przez nie wtórnie zanieczyszczona, uzyskano w czasie od jednego do dwóch miesięcy. Woda posiadała parametry wody z wodociągu.

1. Gminna i miejska stacja uzdatniania wody.

2. Sieć wodociągowa - średnica DN 6".

3. Spółdzielnia mieszkaniowa, hotel, za filtrem do wody.

4. Wymienniki przedsiębiorstwa energetyki cieplnej - średnia DN 2" i 3".

5. Biurowiec - nawilżanie klimatyzacji, średnica DN 1".

6. Regulator ciśnienia wody SOCLA.

Zdjęcie nr 6: Chociaż instalacja została wykonana z tworzywa nie zapobiegło to zniszczeniu przez osady pomp, zaworów i automatyki w gdańskim apartamentowcu. Zabrakło magnetyzerów wody Ecomag®.

Materiał instalacji: tworzywo, miedź, stal ocynkowana i nierdzewna.

Typ magnetyzera do wody: ME1, ME2, ME3, ME4, ME6 i ME10 Ecomag®.

Miejsce zamontowania i ilość sztuk: zależy od parametrów wody i długości instalacji.

Inwestycja, która się opłaci!

Zapraszamy do internetowego zakupu magnetyzerów do wody do użytku w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, spółdzielniach i wspólnotach. W celu doboru magnetyzerów przemysłowych wysyłamy karty katalogowe.

Elektrownia Połaniec - pompy.

Wirnik pompy z osadem.

Rurociąg wody nadosadowej o średnicy zewn. 355mm.

Wirnik po usunięciu osadów.

Electrabel Polska S.A.

Zawada 24.09.2007

„Uprzejmie informujemy, że zamontowane w lutym 2006r. magnetyzery do wody Ecomag na pompach wody powrotnej ze Składowiska Odpadów Paleniskowych sprawdziły się. Przestały zarastać pompy oraz rurociągi wody powrotnej i został usunięty osad na odcinku kilkuset metrów.”

Mleczarnia - wirówka przed zamontowaniem magnetyzerów Ecomag®.

Po dwóch miesiąch od daty montażu (Ecomagi po prawej stronie u góry).

Mleczarnia - linia pakująca.

Mleczarnia C.I.P.

Stacja Uzdatniania Wody Synthos Oświęcim.

Ochrona pomp przemysłowych.

Chłodzenie kompresora w hucie.

Wyparka w fabryce farb.

Mleczarnia - skraplacz amoniaku.

Koncern chemiczny - wydział amoniaku.

Huta stalownia - rozległy układ chłodzenia.

Miechów - zniszczony wymiennik kotła przez wodę zmiękczoną jedynie solą bez Ecomagów.

Miechów: zniszczony wymiennik po wodzie zmiękczonej na jonitach. Przy wodach twardych warto uzdatnić ją dodatkowo magnetyzerem ze względu na duże ilości kwaśnego węglanu sodu (NaHCO3). Filtr do wody zatrzymał jedynie drobiny piasku i rdzy. Nie zmniejszył twardości wody.

Akra Sp. z o. o. - Magnetyzery do wody

ul. Mangalia 1 02-758 Warszawa     tel. 22-858-34-04, e-mail: biuro@akra.pl

Copyright © Akra sp. z o. o.