Magnetyzery Ecomag ® do wody i paliw

Magnetyzery Ecomag® do wody i paliw w rolnictwie

Wyższa moc – większa oszczędność

Badania silnika kombajnu Bizon z magnetyzerami przeprowadzone na hamowni Politechniki Wrocławskiej potwierdziły oszczędność paliwa rzędu 11-14% oraz brak negatywnego wpływu na trwałość części. Wystąpił wzrost maksymalnego momentu obrotowego i mocy o 8%. Największe efekty zauważono przy dużych obciążeniach silnika, a tak pracują pojazdy rolnicze. Potwierdzają to opinie użytkowników, którzy od kilku lat mają zamontowane nasze magnetyzery w ciągnikach, kombajnach, sieczkarniach itp. wszystkich podstawowych marek. Również komplety magnetyzerów do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych pozwalają zaoszczędzić do 8-10% paliwa.

Niższe zużycie paliw.

Dzięki temu, że magnetyzery do paliwa montowane przed palnikami suszarń ziarna i nagrzewnicami gazowymi powodują spadek zużycia oleju opałowego, gazu ziemnego i propan-butanu o 5-7%, koszt ich zakupu zwraca się w krótkim czasie. W urządzeniach starego typu należy kontrolować wzrost temperatury spalin i zmniejszyć ilość paliwa. Modernizacje kotłowni olejowych i gazowych w zakładach przetwórstwa spożywczego również pokazują wzrost sprawności spalania po montażu magnetyzerów Ecomag®.

Suszarnia ziarna. Palnik olejowy o mocy 950kW. Oszczędność oleju 6%.

Suszarnia ziarna. Moc 350kW. Oszczędność oleju opałowego 5%.

Wysoka jakość wody i oszczędności energii.

Osady oznaczają straty.

Rozwiązaniem jest magnetyczne uzdatnianie wody.

W gospodarstwie rolnym potrzebna jest woda dobrej jakości do poideł, domu i oprysków. Poddanie wody obróbce magnetycznej zapobiega powstawaniu kamienia kotłowego oraz rozpuszcza powstałe wcześniej osady na ścianach rur, grzałkach i wężownicach. Wskutek działania magnetyzera woda szybciej jest ogrzewana w podgrzewaczach, kotłach, pralkach i zmywarkach. Również pompy wodne pracujące w instalacji bez osadów potrzebują mniej energii elektrycznej.

Dzięki magnetyzerom zmieniają się parametry fizyczne wody, które w istotny sposób wpływają na wydajność produkcji.

Przykłady zamontowanych magnetyzerów Ecomag® w ciągnikach rolniczych.

Ciągnik Fendt 6,0l.

Zetor 5341.

DEUTZ-FAHR 110K - magnetyzery paliwa.

DEUTZ-FAHR 110K - magnetyzer powietrza.

ZETOR Forterra - magnetyzery paliwa.

ZETOR Forterra - magnetyzer powietrza.

PRONAR 1025A

Poniżej niektóre artykuły, które podsumowują badania przeprowadzone przez polskie ośrodki badawcze.

A. Miesięcznik „Owoce, warzywa, kwiaty”. 11/1998. Tytuł: „Magnetyzery w szklarniowej uprawie pomidorów”. Prof.dr hab. Marian Orłowski, Dr Renata Dobromilska.

Mechanizm działania pola magnetycznego polega zmianie właściwości fizycznych wody. Zawarte w niej składniki, głownie krzemiany, sole wapnia i magnezu tracą zdolność formowania się w kamień osadzający się wewnątrz instalacji nawadniającej... . Zawartość wapnia i magnezu w wodzie poddanej obróbce magnetycznej nie ulega zmianie, ale zwiększa się ich dostępność dla roślin. Pozytywne wyniki doświadczeń z nawadnianiem roślin wodą uzdatnioną magnetycznie prowadzone w Izraelu, Danii, Wielkiej Brytanii oraz w Polsce skłoniły pracowników naukowych Katedry Warzywnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie do podjęcia badań na ten temat. Doświadczenia nad wpływem nawadniania pomidorów odmiany NITA i DANIELA wodą uzdatnioną magnetycznie przeprowadzono w gospodarstwie w miejscowości Długie k. Chociwia (woj. zachodniopomorskie). Prowadzone je w szklarni o pow. 600 m2 metodą bloków losowych w 4 powtórzeniach. Nasiona wysiano 10 stycznia, rozsadę sadzono 10 marca, a owoce zbierano od 12 czerwca do 24 października. Pomidory nawadniane wodą magnetyzowaną wytworzyły o 6 szt. kwiatów, o 8 szt. zawiązków i o 2 grona więcej. Zwiększyła się masa części nadziemnej i systemu korzeniowego.

Pod wpływem pola magnetycznego plon owoców I wyboru wzrósł o 2,29kg/m2.Wyniki doświadczeń wskazują, że magnetyczne uzdatniania wody w uprawie pomidorów szklarniowych na zbiór przedłużony wpływa na wzrost plonu owoców oraz ich jakość, a więc zwiększenie opłacalności uprawy.

B. Rocz. Nauk. Zoot., Supl. z. 17(2003) „Wpływ magnetyzerów na wartość higieniczną mleka krów”. G. Skrzyński, E. Sowula-Skrzyńska, P.Zapleta i inni. Akademia Rolnicza, Katedra Hodowli Bydła Kraków oraz Instytut Zootechniki

Magnetyzery wykorzystuje się w procesach spalania paliw płynnych i gazowych. Natomiast woda poddana ich działaniu wykazuje efekt dezynfekcyjny, ponieważ zastosowanie magnetyzerów w obiegach filtracyjnych basenów kąpielowych powoduje redukcję około 80% bakterii. W USA montuje się je w zakładach produkujących mleko w proszku. Pozwalają zredukować kamień mleczny. Materiał doświadczalny stanowiło 39 próbek mleka pobranych od maja do lipca 2002 roku w gospodarstwie z woj. małopolskiego. We wszystkich próbkach badano gęstość, kwasowość oraz OLB (testy Petrifilm 3M). Stosowano różne czasy magnesowania i zmianę biegunów. Nie stwierdzono zmian w gęstości i kwasowości.

Nastąpił jednak korzystny spadek OLB w mleku. Literatura światowa podaje wiele wyników badań i tak badacze Lin i Yotvat zaobserwowali wpływ pola magnetycznego na przyrost masy ciała cieląt o 12%. Również woda magnetyzowana, którą piły krowy zwiększyła ich wydajność mleczną, skuteczność zapłodnień i wydłużyła okres laktacji.

Wegetacja pomidorów koktajlowych.

Akra Sp. z o. o.

ul. Mangalia 1 02-758 Warszawa     tel. 22-858-34-04, e-mail: biuro@akra.pl

Copyright © Akra sp. z o. o.