Magnetyzery Ecomag ® do wody i paliw

Patent Polski

Patent Europejski

Patent Amerykański

Medale z międzynarodowych wystaw wynalazków: Bruksela–Eureka, Genewa i Budapeszt.

"W imieniu organizatora Programu, redakcji Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Biznes Trendy w dzienniku Rzeczpospolita informuję, iż firma Akra Sp. z o.o. została nagrodzona prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality International 2017. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii QI PRODUCT. Godłem QI nagrodzono: Magnetyzery do paliw i wody Ecomag®

Kapituła Programu, wysoko oceniła i nagrodziła działania związane z zaangażowaniem firmy Akra w doskonalenie procedur zarządzania jakością, a także realizowaniem skutecznej polityki jakości z uwzględnieniem jej roli we wszystkich aspektach działalności, a zwłaszcza w zakresie produktu, będącego przedmiotem zgłoszenia do Programu.

Najwyższa Jakość QI 2017, to największy Program projakościowy w Polsce. W tym roku odbywa się jego XI edycja, realizowana pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Tytuł i certyfikat Najwyższa Jakość Quality International potwierdzają wdrożenie wysokich standardów zarządzania Organizacją, a Godło QI stanowi wymierne wsparcie w budowaniu jej pozytywnego wizerunku.

Serdecznie gratuluję całemu Zarządowi Spółki i wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do otrzymania tytułu!"

Akra Sp. z o. o.

ul. Mangalia 1 02-758 Warszawa     tel. 22-858-34-04, e-mail: biuro@akra.pl

Copyright © Akra sp. z o. o.