Magnetyzery Ecomag ® do wody i paliw

Rzecznik Praw Obywatelskich a jakość wody z kranu

MAGAZYN INSTALATORA i Portal TERAZ-Środowisko Grudzień 2018r.

Czysta instalacja w budynku chroni jakość wody z kranu.

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) zwraca uwagę, że polskie prawo nie określa kto jest zobowiązany do kontroli wody w instalacji wewnętrznej budynków mieszkalnych.

Minister Zdrowia wydał 7 grudnia 2017 roku rozporządzenie gdzie w paragrafie 4 określił miejsce pobierania próbek wody pozwalających na ocenę wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz jakości wody w budynku mieszkalnym. Nie wskazał jednak podmiotu, który będzie za to odpowiedzialny. Na jego brak wskazała również Najwyższa Izba Kontroli w raporcie skierowanym do Ministra w dniu 30 maja 2018r.

Czekając na wybór tego podmiotu warto już dziś zadbać o instalację bez osadów i czystą wodę w kranach. Kilka miesięcy temu firma Akra sp. z o.o. zamontowała magnetyzery do wody Ecomag® w hotelu Felix na warszawskiej Pradze.

Służby techniczne zauważyły osady zarówno w stalowej instalacji wody zimnej jak i w c.w.u. wykonanej z tworzywa. Chociaż mętność i przewodność wody z instalacji była o ponad 30% większa od wody wodociągowej, to spełniała ona wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Chcąc jednak odwrócić proces narastania osadów na stalowym przyłączu o średnicy DN 100 mm zamontowano magnetyzery ME4, a na wodzie ciepłej ME3 i ME2. W tym czasie wszystkie 227 pokoje były zajęte. Po pięciu dniach pojawiła się informacja o wyraźnym zabarwieniu wody ze spłuczek podtynkowych. Gwałtowny wypływ wody usuwał mikrocząstki osadów, których strukturę naruszyło działanie magnetyzerów. Proces czyszczenia trwał 2 dni. W ten sposób uniknięto pracochłonnego czyszczenia spłuczek związanego z ich demontażem. Czyszczenie pozostałych instalacji przebiegało łagodnie i woda z instalacji wewnętrznej nie zmieniła barwy w sposób widoczny. Po miesiącu jej parametry nie różniły się już od wody wodociągowej. Bezprądowy i nakładkowy montaż trwał ok. 40 min. i nie został zauważony przez gości hotelowych.

Akra Sp. z o. o.

ul. Mangalia 1 02-758 Warszawa     tel. 22-858-34-04, e-mail: biuro@akra.pl

Copyright © Akra sp. z o. o.